OFERTA GRUPY AZOTY S.A.

Grupa Azoty S.A. tworzy bazę kandydatów na przyszłych pracowników spółki. Osoby zainteresowane podjęciem pracy (dotyczy to uczniów obecnych klas czwartych oraz absolwentów wszystkich specjalności) mogą składać aplikacje do Działu Kadr Grupy Azoty S.A. Uczniowie i absolwenci naszej szkoły mają zagwarantowane pierwszeństwo przy zatrudnieniu.