Ogólnopolskie Wybory Książek

W dniu 20 maja w naszej szkole zostały przeprowadzone Ogólnopolskie Wybory Książek. Celem akcji było poznanie faktycznych preferencji czytelniczych uczniów oraz promocja biblioteki w ramach szkoły jako miejsca aktywnego i otwartego na preferencje uczniów.

Komisja wyborcza, w skład, której wchodzili członkowie aktywu bibliotecznego udała się do klas i każdy mógł oddać głos na trzy najciekawsze książki, które przeczytał w ciągu ostatnich dwóch lat. Głosy zostały zliczone i wysłane do organizatora, który po zakończeniu akcji prześle nam dane ogólnopolskie.