Olimpiada Zdrowia i Wiedzy o PCK w ZST

W marcu na terenie naszej szkoły dwukrotnie spotkali się uczestnicy olimpiady.  15 marca odbyły się eliminacje, zaś 22 marca finał rywalizacji. Reprezentacje szkół, które dotarły do niego musiały wykazać się wiedzą teoretyczną jak i praktyczną zarówno z historii jak i działalności PCK, podstawowej wiedzy medycznej i umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, promocji zdrowia. Wśród finalistów byli także uczniowie ZST w składzie: Angelika Potępa, Angelika Regiec, Martyna Stawarz. Działania rywalizujących zespołów oceniało jury, a uczniowie klas 3I i 3TN przyglądali się zmaganiom uczestników i pogłębiali swoją wiedzę w tym zakresie. Zespół muzyczny z klasy 3I zainaugurował olimpiadę. Uczniowie 3I czuwali także na odpowiednim nagłośnieniem sali.

W wydarzeniu uczestniczył także dyrektor ZST mgr inż. Jacek Różycki, który następująco podsumował działania młodzieży i nauczycieli ZST w zakresie promocji zdrowi „My mamy w szkole koło PCK. To koło bardzo aktywnie działa. Mamy również honorowych krwiodawców, z czego jesteśmy niezwykle dumni i zadowoleni. Wspierają oni oddawanie krwi dla osób potrzebujących jedynego elementu, którego nie da się zastąpić żadną inną syntetyczną mieszanką. To jest wspaniała rzecz. Staramy się wszystkie te osoby i nauczycieli współpracujących jak najbardziej dowartościowywać, aby nie zabrakło im zapału i chęci w organizacji tych zadań.”