Zebrania z rodzicami

Zapraszamy Rodziców na zebranie 30 marca 2022 r. według poniższego planu.

  • Klasy pierwsze – 16.30 spotkanie z wychowawcą

Harmonogram 1

  • Klasy drugie – 16.30 aula szkolna -spotkanie

z psychologiem nt. depresji i autoagresji w ramach programu „Presja na życie”, a później spotkanie z wychowawcą

Harmonogram 2

  • Klasy trzecie- 17.15 spotkanie z wychowawcą

Uwaga: możliwość uczestnictwa zainteresowanych z psychologiem w auli o g.16.30 po zgłoszeniu wychowawcy

Harmonogram 3

  • Klasy czwarte – 16.30 spotkanie z wychowawcą

Harmonogram 4

 

W godz. 16.00-18.00 istnieje możliwość odbycia konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.