"Pieniński Wehikuł"

W dniach 23-25 maja 2012 r. odbył się Szkolny Rajd Górski ZST „Pieniński Wehikuł”. Na trasie Rajdu  znalazły się: Rezerwat Biała Woda, Wysoka,  Wąwóz Homole, Sokolica, Wąwóz Sobczański i Trzy Korony. W rajdzie wzięło udział 30 uczestników, w tym 7 absolwentów ZST – członków SKT PTTK  „Wehikuł” pod opieką prof.  Alicji Wiśniowskiej i prof. Pawła Golca. Rajd był zarazem wycieczką klasową II TSK. Imprezę organizował Kamil Bachara, a pomagali mu obecny i poprzedni prezes Zarządu Klubu: Jarek Knapik i Michał Niemiec.