ZST

Projekt współpracy polsko – szwajcarskiej

29 i 30 maja odbyła się konferencja podsumowująca projekt Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej w celu wypracowania optymalnego modelu aktywizacji młodego pokolenia do udziału w życiu publicznym. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Oświatowa im. S. Konarskiego współpracująca z Gymnasium untere waid ze Szwajcarii, którego przedstawicielem był dr Ivo Regli.
Po raz ostatni w Hebdowie spotkali się uczniowie i nauczyciele, którzy przyjechali z różnych stron Polski, by zaprezentować wypracowane podczas wcześniejszych cyklicznych warsztatów projekty. Oto kilka ciekawych propozycji: Mój głos jest ważny, będę odważny!, Wiem co jak gdzie, będę aktywny, przyłączę się!, Zjawisko alienacji uczniów niepełnosprawnych i chorych a integracja w szkole.
Młodsi uczestnicy najczęściej skupiali się na konieczności skutecznego motywowania swoich kolegów i koleżanek do udziału w życiu szkoły, włączania się w inicjatywy Samorządu Uczniowskiego. Ania Baran z klasy II LOd wraz z zespołem szukali odpowiedzi na pytanie Dlaczego ludzie nie chcą chodzić na imprezy?
Spośród projektów przygotowanych przez nauczycieli na uwagę zasługują: Eko-Obywatel, Spółdzielnia uczniowska, czyli szkolny inkubator przedsiębiorczości, Ogniska patriotyzmu. Zespół, w którym pracowała pani Anna Damian, reprezentująca naszą szkołę, zaproponował projekt Aktywny uczeń – aktywny obywatel, w którym wykorzystano doświadczenia z debat oksfordzkich.
Z niecierpliwością czekamy na publikację, zawierającą szczegółowy opis konkretnych projektów i mamy nadzieję, że pomysły te zostaną zrealizowane lub staną się inspiracją do organizowania podobnych przedsięwzięć aktywizujących młodzież w szkole i środowisku lokalnym.
Spotkanie odbywało się w sympatycznej atmosferze, uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy, a miłym akcentem wieczoru było ognisko integracyjne. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć:
 
http://www.oswiatowa.pijarzy.pl/galeria,27.html