Podpisanie umowy z MEGAel

27 marca 2019 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych a firmą MEGAel. Hurtownia MEGAel od dawna już wspiera naszą szkołę, przeprowadzając szkolenia dla uczniów, uczestnicząc aktywnie w Szkolnych Dniach Techniki, pomagając w wyposażaniu pracowni montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz instalacji. W tym roku firma objęła ZST swym patronatem podczas Targów Edukacyjnych – Festiwal Zawodów w Małopolsce, które odbyły się w Krakowie.