Podziękowania dla Dyrektora Krzysztofa Kołacińskiego

Dzień Edukacji Narodowej w tradycji polskiej wiąże się z okazaniem wdzięczności Nauczycielom i pracownikom Szkoły.

Pod koniec roku  szkolnego  2019/2020 na emeryturę zdecydował się odejść Dyrektor Krzysztof  Kołaciński, który  zarządzał Zespołem Szkół Technicznych od 2005 roku.

Przyjęliśmy tę decyzję  Dyrektora z ogromnym żalem,  ponieważ był  integralną częścią naszej społeczności. Jego obecność była  naturalna i oczywista, bardzo potrzebna , a przede wszystkim  była znakiem firmowym naszej Szkoły.

Szkoła była jego pasją, dbał o jej rozwój i dokładał starań, by cieszyła się prestiżem.

Dyrektor Krzysztof Kołaciński przez 15 lat realizował  wizję szkoły nowoczesnej, współpracującej  z firmami, otwartej przyjaźnie dla lokalnego środowiska, szkoły zyskującej sukcesywnie coraz wyższą renomę, umacniającą swoją pozycję wśród najlepszych techników w regionie.

Wiedział, że szkoła techniczna musi współpracować  z zakładami pracy i z uczelniami, by zapewnić uczniom  dostęp do nowoczesnych technologii, kontakt ze specjalistami -praktykami,
z osiągnięciami naukowymi.

Ten sposób  rozumienia funkcjonowania szkoły skłonił Dyrektora do podejmowania współdziałania z licznymi instytucjami na skalę dotychczas niespotykaną w naszym mieście – z  Grupą Azoty S. A. , Zakładami Mechanicznymi, firmą Astor, STERNET, WIPLAST, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie,  Politechniką Rzeszowską,   ZST w Puławach, Stowarzyszeniem Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego, Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, Naczelna Organizacją Techniczną, Fundacją im. Ignacego Mościckiego, Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół  ZST.

Dyrektor patronował realizacji wielu nowoczesnych projektów edukacyjnych, w tym europejskich – jak  Erasmus, dzięki czemu kilkuset uczniów mogło się kształcić, rozwijać zawodowo, kulturowo, społecznie w kraju oraz na Węgrzech, w Hiszpanii, Portugalii czy  Wielkiej Brytanii.

Pracownie naszej szkoły są sukcesywnie unowocześniane  i doposażone  dzięki staraniom Dyrektora, by pozyskiwać środki na ich modernizację.

Czas zajmowania stanowiska to piętnastoletnia lekcja troski naszego Dyrektora  o dobro wspólne, niezobowiązująca i nienarzucająca się lekcja kultury, taktu, umiaru, odwagi mówienia  prawdy, umiejętnej współpracy z bardzo odmiennymi ludźmi.

Dyrektor uczył nas czegoś, co zdaje się umykać wielu, uczył szacunku, nie pouczając. Uczył szacunku, okazując go każdemu codziennie  – nauczycielom, pracownikom szkoły. Z szacunkiem też traktował uczniów, podkreślając  przy każdej okazji, jak ważne rzeczy robią.

Wyrażał podziw dla występujących na scenie szkolnych aktorów, muzyków, dla laureatów nagród, konkursów, społeczników, sportowców, obsługujących sprzęt.  Zawsze były to słowa pełne emocji, dumy, że takich ma uczniów. Komplementy  były zawsze autentyczne i słychać było, że nie są to zdawkowe podziękowania. Każdy, kto robił coś dla szkoły, był doceniany. Doceniany przez słowa

i formę – kiedy trzeba było Dyrektor żartował, innym razem sięgał po powagę. Każde wystąpienie – oficjalne czy bardziej kameralne, wewnętrzne, szkolne, czy oficjalne wśród zaproszonych gości, było mądre, taktowne, a jednocześnie pozbawione pretensjonalności.

 

Tak, dzięki swojej osobowości Dyrektor budował prestiż szkoły i  poczucie u  wielu z nas, że jesteśmy

w ciekawym, wartościowym miejscu, że warto się starać i je doceniać.

 

Panie Dyrektorze!

Dziękujemy za  wspaniałą  pracę dla Szkoły, życzliwość, sympatię, przyzwoitość, kulturę,  którymi  podzielił się Pan z nami.

Życzymy wszystkiego, co najlepsze: zdrowia,  spełnienia marzeń, czasu na realizację rozlicznych pasji

i wszelkiej pomyślności.

 

Społeczność Zespołu Szkół Technicznych

Im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie