ZST

Pokaz efektów stażu zagranicznego

W dniu 13 maja 2016r. w budynku pracowni Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie gościliśmy ponownie  przedstawiciela firmy  MEGAel p.  Zbigniewa Mazura oraz doradcę technicznego p. Mariusza Statka reprezentującego firmę  Hager. Tym razem w spotkaniu uczestniczyli uczniowie z  klasy II E, a jego celem było m.in. zaprezentowanie najnowszych rozwiązań elektrycznych w obszarze zabezpieczeń i pomiarów. Dzięki formie warsztatów każdy uczeń mógł praktycznie zapoznać się, zastosować w układzie, przetestować poruszane zagadnienia. Dodatkowo, uczniowie odbywający w ostatnim czasie staż zagraniczny na Węgrzech mieli okazję do zaprezentowania nabytych kompetencjach przed kolegami z klasy, nauczycielami, a przede wszystkim – przybyłymi pracodawcami. Stażyści musieli przygotować elementy i  podzespoły do montażu, zamontować je zgodnie ze schematem  elektrycznym, uruchomić podzespoły, zmierzyć parametry i przetestować ich pracę.
Przedstawiciele firm z dużym uznaniem wyrazili się o umiejętnościach zaprezentowanych przez uczestników stażu, w trakcie wykonywania zadanych im czynności zawodowych. Zwrócili uwagę na przestrzeganie przez nich przepisów BHP, odpowiednią organizację stanowiska pracy, sprawne czytanie schematu elektrycznego, montaż elementów za pomocą odpowiednich narzędzi i sprawdzanie zgodności montażu ze schematem. Podkreślili również odpowiedni plan pracy i doskonałe tempo wykonania zadania. Przyznali, że bezsprzecznie stażyści mają prawidłowe przygotowanie zawodowe i postawy. Świadczy to o dużym doświadczeniu uczniów, zdobytym podczas stażu i jest kolejnym dowodem na sukces projektu „Europejska praktyka elektryka i elektronika”.

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]