Posadziliśmy już 150 drzewek!

Szkolne Koło Ekologiczne w ZST przy wsparciu dyrektora Krzysztofa Kołacińskiego i wicedyrektora Aleksandra Łopaty- Bernackiego przeprowadziło II etap akcji sadzenia drzew rozpoczętej we wrześniu ubiegłego roku w ramach ogólnopolskiej inicjatywy „Święto Drzewa” prowadzonej przez Klub Gaja, mającej na celu edukację ekologiczną i podejmowanie praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska, poprzez nawiązywanie współpracy z różnymi podmiotami i społecznością lokalną. Tym razem ze względu na większą ilość drzewek i różne lokalizacje nasadzeń akcję podzielono na dwa dni…
W czwartek 16.04.2015 uczniowie rozpoczęli działania na terenie Grupy Azoty, z którą łączy naszą szkołę umowa patronacka. Na wyznaczonym wcześniej gruncie uczniowie naszej szkoły zasadzili 50 sadzonek świerka dostarczonych tym razem przez szkółkę leśną w Wierzchosławicach.
Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Grupy Azoty, którzy umożliwili przeprowadzenie tej akcji: panu Stanisławowi Oczkowiczowi, dyrektorowi centrum infrastruktury, panu Piotrowi Moździeżowi samodzielnemu inspektorowi do spraw gospodarki nieruchomościami, oraz panu Maciejowi Chudemu, specjaliście do spraw przygotowania inwestycji.
Bardzo cieszy nas wsparcie i zaangażowanie Grupy Azoty w działania lokalne, mające na celu poprawę jakości życia, jak również troska o wysoki poziom tarnowskiej edukacji, również tej ekologicznej.

W piątek 17.04.2015 uczniowie kontynuowali prace sadząc kolejnych 50 sadzonek w dwóch lokalizacjach w Mościcach. W pasie przydrożnym między Kasynem a terenem pracowni ZST posadzono 15 dębów czerwonych. Następnie akcję kontynuowano na ulicy Czarna Droga, gdzie przy parkingu cmentarza zasadzono 35 sadzonek brzozy. Bardzo dziękujemy osobom i instytucjom zaangażowanym w tą część projektu:
Przewodniczącemu Rady Osiedla Moście, panu Jackowi Rafińskiemu za wsparcie inicjatywy.
Pracownikom Referatu Gospodarki Komunalnej UMT – panu Józefowi Czuprynie oraz pani Katarzynie Ciuruś-Brzuchacz za wyznaczenie terenu i nadzór nad pracami.

Sadzonki (50 świerków, 15 dębów czerwonych i 35 brzóz) pozyskaliśmy ze szkółki leśnej w Wierzchosławicach dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska, mgr inż. Zbigniewa Matuły oraz pana Piotra Poździocha.

Drzewka zasadzili uczniowie kl. III TM  pod opieką organizatorek akcji, pani Beaty Kotaś i Agnieszki Respondek.

Bardzo nam miło, że naszymi działaniami zainteresowało się Radio Kraków. W trakcie sadzenia drzewek na terenie Zakładów Azotowych naszym uczniom towarzyszyła reporterka tarnowskiego oddziału RK, pani Agnieszka Bednarz. Relacja z tego wydarzenia tutaj: http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/tarnow/uczniowie-zst-zasadzili-w-tarnowie-drzewka/
Łącznie od września ubiegłego roku zasadziliśmy już 150 drzewek. Przypomnienie wrześniowego sadzenia na terenie ZST tutaj:
http://www.zst-tarnow.pl/2014/11/50-swierkow-zasadzonych-w-zst/
Mamy nadzieję, że przy dalszej współpracy z Radą Osiedla Mościce i Referatem Gospodarki Komunalnej w Tarnowie będziemy mogli kontynuować tą akcję regularnie dosadzając drzewa i krzewy na terenie naszego miasta.