Poznajemy Kraje UE

Projekt edukacyjny „Poznajemy Kraje UE” po rocznej przerwie powrócił do naszej szkoły. Młodzież z klas trzecich i czwartych przygotowała stoiska, które przybliżyły uczniom klas pierwszych i drugich kulturę, walory turystyczne i smaki kuchni wielu krajów UE. W tym roku o miano najciekawszego  stoiska rywalizowało między sobą 18 zespołów. Jurorami była młodzież z klas pierwszych i drugich. Najwięcej głosów uzyskał zespół prezentujący Włochy, który zajął I miejsce. II miejsce przyznano zespołowi prezentującemu Szwecję, zaś III Niemcy. Wszystkie zespoły pochodzą z klasy 3TA. Zaraz za nimi znalazły się Cypr, Węgry i Hiszpania, Niderlandy, Dania i Grecja.
Komisja licząca głosy otrzymała 156 odpowiedzi , w tym 6 nieważnych. 

Wszystkim zespołom bardzo dziękujemy za ciekawe pomysły, kreatywność i wkład pracy