Procedury podwyższenia oceny klasyfikacyjnej

Zapraszamy do zapoznania się z trybem ubiegania się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej w ZST