Projekt OSEhero

W ramach projektu OSEhero nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w szkoleniu „CYBERPRZEMOC w szkole”, na podstawie materiałów edukacyjnych dotyczących cyberbezpieczeństwa przygotowanych przez ekspertów OSE. Szkolenie prowadziła Wioletta Krawiec – uczestnik projektu.

Projekt OSEhero skierowany jest do wszystkich nauczycieli, dyrektorów, pedagogów, psychologów i bibliotekarzy ze szkół Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, którzy chcą aktywnie działać w zakresie upowszechniania wiedzy na temat bezpieczeństwa w internecie.

https://osehero.pl/