Przydział szkolnych szafek dla klas drugich, trzecich i czwartych.

Dla uczniów zainteresowanych korzystaniem ze szkolnych szafek od wtorku 07.09 godz. 8.00 do środy 09.09 godz.15.00 będą aktywne dwa poniższe linki z formularzem do wypełnienia z podziałem na szafki w głównym budynku szkoły (wolnych 23) jak i w budynku pracowni (wolnych 160). Zgodnie z regulaminem szafki są przyznawane uczniom według  kolejności zgłoszeń, począwszy od klas najstarszych do najmłodszych. Kaucja za ich korzystanie wynosi 50zł i jest zwracana po rezygnacji z użytkowania, bądź po zakończeniu edukacji w ZST. Uczniowie zostaną poinformowani o przydziale przez e-dziennik wraz z informacją o terminie wydawania kluczyków. Klasom pierwszym przydział przypadnie w innym terminie jak tylko wszystkie konta szkolne uczniów będą aktywne, forma będzie taka sama jak ta, powyżej opisana.

 

Proszę o kliknięcie TYLKO NA JEDEN z poniższych linków:

 

 

Opiekun Wioletta Kijak