Wyniki egzaminów sesji VI-VII 2021

Od czwartku 09.09.2021r. będzie można odebrać dyplomy, świadectwa i informację o wynikach egzaminów zawodowych z sesji czerwiec-lipiec 2021. Uczniom poszczególnych klas dokumenty te przekażą wychowawcy. Do sekretariatu po odbiór ww. zapraszamy wyłącznie osoby powtarzające egzaminy i absolwentów.