ZST

„Radość wolności” – podsumowanie projektu

30 listopada zakończyliśmy realizację projektu edukacyjnego „Radość wolności” w ramach Miejskiego Projektu „Świętujmy Niepodległą!”. Dlatego przyszedł czas na podsumowania i nagrody.
Spotkanie otworzył Przewodniczący  Samorządu Uczniowskiego Tomasz Łoboda, który przedstawił założenia i cele działań projektowych oraz profity płynące z ich realizacji. Jedna z koordynatorek projektu,  pani Beata Łabno, przedstawiła etapy realizacji i scharakteryzowała je, dziękując imiennie uczniom i nauczycielom za doskonałą pracę zespołową. Wystąpienie ilustrowane było fotografiami z poszczególnych wydarzeń. W ramach projektu miały miejsce:…
 

 1. Szkolny Konkurs Plastyczny Bohaterom Niepodległej
 2. Wystawa prac plastycznych Bohaterom Niepodległej
 3. Warsztaty plastyczne W barwach narodowych
 4. Lekcja historii na cmentarzu wojennym nr 200 połączona z porządkowaniem nekropolii
 5. Korowód Niepodległości
 6. Warsztaty historyczne
 7. Koncert Niepodległość wyśpiewana
 8. Szkolny Konkurs Fotograficzny Śladami pamięci I wojny światowej
 9. Wystawa fotograficzna Śladami pamięci I wojny światowej
 10. Szkolny Konkurs Recytatorski – przegląd poezji niepodległościowej
 11. Akademia z okazji Święta Niepodległości – inscenizacja
 12. Udział w uroczystościach patriotycznych11 Listopada w Mościcach
 13. Wycieczka szlakiem cmentarzy I wojny światowej
 14. Sesja historyczna – Tarnów i tarnowianie w drodze do niepodległości
 15. Wystawa fotografii z lat 1914-1930 Tarnów i tarnowianie w drodze do niepodległości

Następnie wicedyrektorzy pani Dorota Lis i pan Aleksander Łopata – Bernacki wraz z drugim koordynatorem, panią Marzeną Gawron wręczyli nagrody uczniom – laureatom konkursów organizowanych w ramach projektu  oraz osobom szczególnie zaangażowanym w przygotowanie i obsługę działań projektowych. Nagrodzeni zostali: Weronika Kędzior, Katarzyna Tarasek, Kamil Gurgul, Jakub Kuczek,  Mateusz Baran, Jakub Nowak, Tomasz Łoboda, Dominik Fitrzyk, Michał Bednarz, Beata Michalik, Hubert Zaucha, Kamil Łabuz, Karolina Więcek, Wiktoria Kułaga, Łucja Wantuch, Kacper Pietrusiak, Kacper Banaś, Konrad Podstawski, Rafał Rusin, Przemysław Kozioł, Magdalena Karczmarczyk, Grzegorz Żurek, Aleksandra Mirek, Klaudia Nytko, Kamila Zawrzykraj, Wiktoria Pabian, Jakub Wojtaś, Dominik Kiwior.
Podziękowania skierowano  również dla młodzieży z klas 2A, 3A, 4T, 2N, 2F, I I/F, 4 M za pomoc w działaniach organizacyjnych, której bezpośrednio nie było widać, ale była niezbędna.
Oklaskami podziękowano nauczycielom zaangażowanym w realizację projektu: Annie Misiaszek, Teresie Moczyróg, Renacie Zgłobickiej, Lucynie Olejnik, Marcie Połomskiej-Skrabot, Łukaszowi Cudkowi, Piotrowi Bernackiemu, Sławomirowi Skowronowi, Pawłowi Kalicie.
Podsumowanie projektu było również okazją do wręczenia nagród w konkursach, które organizowane są poza projektem, ale ich znaczenie ma na celu między innymi propagowanie czytelnictwa, a przez to podniesienie kultury języka ojczystego.
Wśród osób biorących udział w konkursie czytelniczym  Czytam, więc jestem zorganizowanym przez polonistki Martę Kaczor  i Beatę Łabno m  nagrodzono: Aleksandrę Sikorę, Sebastiana Kurtykę, Karolinę Więcek i Grzegorza Englarta.
Zaś w konkursie plastycznym na plakat promujący czytelnictwo zorganizowanym w ramach Obchodów Miesiąca Bibliotek Szkolnych przez panią Lucynę Olejnik nagrodzono Ewę Nowak, Darię Dobosz oraz Wiktorie Pabian.

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]