Rajd "Powitanie Wiosny" 2013

Zarząd Szkolnego Klubu Turystycznego PTTK „Wehikuł” ogłasza zapisy na Rajd Górski „Powitanie Wiosny”, który odbędzie się w Beskidzie Żywieckim w dniach 21 – 23 marca 2013 r.
Zgłoszenia wraz z wpłatą wpisowego przyjmuje Adam Jarzębak z kl. III TSK w terminie do 8 marca br.
Wpisowe za udział w Rajdzie wynosi: 100 zł – członkowie SKT z opłaconymi składkami oraz 110 zł – pozostali uczniowie.
Odprawa uczestników: środa, 13 marca, godz. 14.05 w sali 12