ZST

Raport z ewaluacji projektu „Europejska praktyka elektryka i elektronika”

W trakcie dzisiejszego posiedzenia Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych wyznaczony zespół ewaluacyjny przedstawił Raport z ewaluacji projektu „Europejska praktyka elektryka i elektronika”. W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące m.in. z  ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród uczestników, a także w  przypadku uczniów ich prawnych opiekunów,  raportów z odbycia praktyk złożonych w systemie  Mobility Tool przez uczestników projektu, wywiadów z nauczycielami opiekunami praktyk, wywiadów z Dyrekcją po wizycie monitorującej,  certyfikatów Europass-Mobilność, wywiadów z nauczycielami zawodowcami prowadzącymi zajęcia z uczniami, wywiadów z uczniami mającymi zajęcia z nauczycielami uczestnikami szkolenia job shadowing. Na podstawie zebranych danych zespół ewaluacyjny sporządził zaprezentowany raport, w którym przedstawił wyniki badań, komentarze oraz wnioski do dalszej efektywnej pracy przy pisaniu wniosków i realizacji kolejnych projektów.
 
Raport z ewaluacji projektu „Europejska praktyka elektryka i elektronika”