ZST

Rocznica nadania sali gimnastycznej imienia J. Urbaniaka

Profesor Józef Urbaniak: „Bo najważniejsze być potrzebnym dla drugiego człowieka”. To życiowe motto nauczyciela naszej szkoły warto przypomnieć w pierwszą rocznicę uroczystości, która odbyła się 18 marca 2011r. w Zespole Szkół Technicznych. Rok temu Społeczność Szkolna ZST i wdzięczni Wychowankowie prof. Józefa Urbaniaka uhonorowali Jego osobę wmurowaniem pamiątkowej tablicy oraz nadaniem nowo wyremontowanej sali gimnastycznej Jego imienia.
Oficer 16..Pułku Piechoty w Tarnowie, dowódca kompanii dział przeciwpancernych, uczestnik bitwy pod Pszczyną w 1939r., jeniec wojenny, a po szczęśliwej ucieczce z transportu jenieckiego, żołnierz i kapitan armii gen. Wł. Sikorskiego. To tylko kilka bardzo skrótowo ujętych wydarzeń z życia kapitana Józefa Urbaniaka. Po II wojnie światowej zrezygnował z osiedlenia na zachodzie, przerwał studia w Edynburgu i powrócił do Tarnowa. Tu głównie poświęcił się wychowaniu młodzieży. Pan Kotwa, wychowanek prof. J. Urbaniaka i były nauczyciel wychowania fizycznego w naszej Szkole, zebrał informacje dotyczące Jego pracy w Technikum Chemicznym:
Jako nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1947-1971 ukształtował wielu sportowców, którzy bronili barw nie tylko Szkoły, ale także wielu klubów sportowych, a w szczególności bliskiej sobie Unii Tarnów. W swojej pracy stawiał przede wszystkim na wszechstronne ukształtowanie młodego chłopca i przygotowanie do sportu wyczynowego w wielu dyscyplinach. Pracował jako trener drużyny piłkarskiej Unii Tarnów. Jego wychowankowie to m.in.: E. Bąk, T. Bernacki, St. Białas, W. Biel, T. Buba, M. Jurkiewicz, K. Krasoń, H. i K. Leśniak, K. Wiśniewski, E. Żywiec, Marian Szafraniec i wielu innych. Prowadził także bardzo zdolnych siatkarzy i koszykarzy takich jak: J. Zieliński, E. Bąk, T. Bernacki, W. Witek, St. Bysiek, A. Pudlo, J. Strączyński, T. Kot. Lekkoatleci prof. Urbaniaka: A. Hutniczak, K. Wiśniewski, I. Piskorski. W szkole opiekował się bardzo dobrą drużyną koszykarek, w której występowała jego córka Eleonora oraz E. Mitka, K. Bień, S. Jackowska, J. Głąb. Cała bardzo dobrze grająca drużyna przeszła do Unii Tarnów. W latach pięćdziesiątych Józef Urbaniak pasjonował się także sportem balonowym startując w wielu zawodach rangi międzynarodowej m.in. w słynnych zawodach Gordon-Benetta”.
Kończąc krótką dygresję o prof. Józefie Urbaniaku chciałam zaznaczyć, że w życiu kierował się patriotyzmem, szacunkiem dla drugiego człowieka i uczciwością w wykonywaniu obowiązków nauczyciela. Warto podkreślić te cechy we współczesnych czasach, kiedy nie przywiązuje się do nich takiej wagi.
Kinga Adamczyk.