ZST

Młodzież z Izraela w ZST

IMG_2369W dniu 13 listopada 2014 roku w naszej szkole gościła grupa 80 uczniów i nauczycieli z Nesher High School z Izraela. Wizyta była częścią projektu  „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”. Program, który trwa w Polsce od 10 lat, w Zespole Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie zagościł po raz pierwszy. Jego celem jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń, tak po jednej,  jak i po drugiej stronie. Bezpośrednie spotkania, rozmowa, wspólne warsztaty są najlepszym sposobem do realizacji tych celów… Naszych gości powitał Dyrektor Szkoły Krzysztof Kołaciński, podkreślając znaczenie długotrwałej, bo aż 800 letniej  obecności w Polsce Żydów, ich roli w życiu kulturalnym i społecznym Polski a także zasług dla walki o niepodległość Polski. Samo słowo „Polin” jakim Żydzi nazywają Polskę oznacza w języku hebrajskim „tutaj spocznij”. Polska w dawnych czasach była krajem tolerancyjnym, gdzie chętnie osiedlali się europejscy Żydzi gdzie indziej prześladowani. Polską młodzież powitali nauczyciele z Izraela oraz Pani wiceburmistrz miasteczka Nesher.  Następnie nasi goście zaprezentowali krótki film o swojej szkole a my o Tarnowie, którego niestety nie mogli zwiedzić. Po tej części spotkania odbyły się warsztaty, jeden integracyjny a drugi historyczno-literacki  w oparciu o wiersz Czesława Miłosza „Campo di Fiori”. W warsztatach pod opieką naszych nauczycieli j. angielskiego i historii: Katarzyny  Niemiec, Ewy Wójtowicz , Beaty Kotaś, Bożeny Jaskólskiej, Marzeny Gawron oraz Marty Maślanki aktywnie pracowała i bawiła się młodzież polska i  izraelska. W trakcie przerwy o poczęstunek dla uczestników zadbała Anna Misiaszek. W dalszej części spotkania nasi uczniowie pod kierunkiem Renaty Zgłobickiej przedstawili polski narodowy  taniec  „Polonez”. Niestety zabrakło czasu na naukę wspólnych tańców, czego żałujemy. Ta część spotkania zakończyła się meczem w siatkówkę pomiędzy drużyną z naszej szkoły i ze szkoły w Nesher pod opieką Tomasza Kijowskiego i Krzysztofa Stępaka. Pobyt gości  z Izraela zakończył się  udziałem  naszych uczniów we wspólnej ceremonii żałobnej w Lasku Buczyna w Zbylitowskiej Górze, gdzie w czasie okupacji hitlerowcy zamordowali ok. 10 000 mieszkańców Tarnowa  i okolic w większości pochodzenia żydowskiego. Młodzi Izraelczycy odśpiewali „Hatikvę”, swój hymn narodowy a my nasz. Polską część ceremonii poprowadziła Katarzyna Niemiec oraz Anna Żurowska. Po złożeniu wieńców i zapaleniu zniczy nasze spotkanie zakończyło się. Koordynatorem projektu ze strony ZST był nauczyciel historii Sławomir Skowron.