Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym 2021/2022

Informujemy, że uczniowie (lub rodzice niepełnoletnich uczniów) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej  na zakup  podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do 8 września 2021 r. do pedagoga szkolnego.
W załącznikach znajdują się m. in.: wzór wniosku i oświadczenia o sposobie wypłaty, upoważnienie.
Wnioski  można pobrać też w ZST. Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela pedagog szkolny.

Wniosek o dofinansowanie

Oświadczenie o sposobie wypłaty

Upoważnienie 2021

Oświadczenie o zakupie

Rozporządzenie RM

Uchwała NR 89/2020 RM

Załącznik do uchwały