Stypendium szkolne 2021/2022

Informujemy, że osoby mieszkające na terenie miasta Tarnowa mogą
do dnia 15. 09. 2021 r. składać do pedagoga szkolnego wnioski o stypendium szkolne. Kryterium dochodowe to 528,00 zł. netto na członka rodziny. Dochody należy przedstawić za miesiąc sierpień (w przypadku utraty dochodów w miesiącu wrześniu, trzeba uwzględnić dochody uzyskane we wrześniu). Wnioski wraz z załącznikami można składać do 15 września br. do pedagoga szkolnego.
Ponadto osoby zamieszkujące na terenie miasta Tarnowa mogą  ubiegać się o zasiłek szkolny w związku z nieszczęśliwym wydarzeniem losowym (do 2 miesięcy
od zdarzenia).
W załącznikach znajdują się: wzór wniosku o stypendium i zasiłek szkolny
oraz pełnomocnictwa, jak również informacja o fakturach.
Wnioski  można pobrać też w ZST. Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela pedagog szkolny.

Informacje w sprawie stypendium i zasiłku  można też uzyskać:
Wydział Edukacji Urząd Miasta Tarnowa
TEL. 14 688 24 58

 

Wnioski i załączniki:

Wniosek o stypendium szkolne 2021

Wniosek o zasiłek szkolny 2021

Pełnomocnictwo

Informacja o fakturach 2021