Salon Maturzystów – Rzeszów 2019

Poszukiwania perspektyw na dalszą edukację i pracę

25 września maturzyści z ZST (przedstawiciele klas 4 IA, 4 IB, 4 I) wraz z doradcą zawodowym p. Alicją Wiśniowską wzięli udział w rzeszowskim  Salonie Maturzystów – Perspektywy 2019, który odbywał się na Uniwersytecie Rzeszowskim w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół wyższych, ofertą organizatorów kursów oraz firm przygotowujących do matury. Wróciliśmy z ulotkami informacyjnymi oraz najnowszym wydaniem Informatora dla maturzystów – Perspektywy 2020.

Informator oraz wiele aktualnych broszur z uczelni wyższych dostępne są u doradcy zawodowego w pokoju 114 lub na świetlicy szkolnej s.115.