Logo - Olimpiada Wiedzy Technicznej

Serdecznie zapraszamy do udziału w XLVI Olimpiadzie Wiedzy Technicznej

Logo - Olimpiada Wiedzy TechnicznejMałopolski Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Technicznej-Delegatura w Tarnowie zaprasza młodzież naszej szkoły do licznego udziału w zawodach XLVI  OWT.2019/2020.

Tradycyjnie adresatem Olimpiady są uczniowie polskich szkół ponadpodstawowych interesujący się tematyką związaną z techniką, zjawiskami fizycznymi i opisem matematycznym tych zjawisk, umożliwiającym analizę działania urządzeń technicznych oraz ich projektowanie.

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest trzystopniowa, rozgrywana w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej.

Od tego roku zawody będą rozgrywane w całkowicie nowej formule na platformie internetowej! adres strony owt.enot.pl

Olimpiada odbędzie się dnia 18.10.2019 r. o godzinie 11:30 w salach w budynku pracowni.

Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest:

  • Budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania techniką
  • Podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej wśród uczniów
  • Lepsze przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych oraz do podejmowania zawodu
  • Rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy
  • Stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom warunków twórczej pracy z tą młodzieżą