Sewilla – ostatni dzień stażu

W ostatnim, dziesiątym dniu stażu, informatycy monitorowali pracę systemu. diagnozowali i usuwali usterki, zarządzali hasłami, zajmowali się ochroną plików i katalogów systemowych. Pierwsza grupa elektryków diagnozowała drobny sprzęt AGD, druga lokalizowała i usuwała usterki w instalacji elektrycznej przy braku zasilania urządzeń odbiorczych. Elektronicy dokonywali przeglądu instalacji pod kątem zastosowanych środków ochrony przeciwporażeniowej w zakładzie. Robili pomiary z zakresu ochrony przeciwporażeniowej na stanowiskach pracy i w serwisowanych urządzeniach. Wypełniali dokumentację pomiarową, analizowali wyniki, formułowali wnioski o stanie ochrony przeciwporażeniowej. Po południu, w naszej rezydencji, odbyło się uroczyste zakończenie stażu.  Kochana Laura, która dbała o to, abyśmy przez cały pobyt tatuaj nie chodzili głodni, przygotowała smaczną kolację i wyśmienite przekąski. Urocza koordynatorka Dominika wręczyła wszystkim stażystom certyfikaty i świadectwa ukończenia kursu języka hiszpańskiego.