Ślubowanie uczniów klas pierwszych

30 października uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie i stali się świadomymi członkami Społeczności Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego. Zadeklarowali kontynuację tradycji Szkoły i dążenie do kształtowani umysłów i charakterów, by godnie ją reprezentować.

Tradycyjnie starsi koledzy przedstawili pierwszoklasistom sylwetkę i dokonania Patrona Szkoły- wybitnego naukowca, polityka i patrioty- Ignacego Mościckiego.

Na koniec ogłoszono wyniki konkursu na najciekawsze logo klasowe. W tym roku zwyciężyła klasa 1TI, a nagrodę pieniężną dla niej ufundowała Rada Rodziców. Wyróżnienie otrzymała klasa 1TF.

 

Gratulujemy Uczniom klas pierwszych i życzymy wielu sukcesów naukowych.