ZST

Spotkanie w Grupie Azoty

Dnia 17 listopada w Grupie Azoty S.A odbyło się spotkanie zorganizowane przez Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oddział w Tarnowie. W spotkaniu wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Technicznych  z klasy III o profilu technik technologii chemicznej, którzy należą do Koła Młodych Chemików. Patronat nad Kołem sprawuje SITPChem…

Najpierw uczniowie uczestniczyli w panelu wykładów,  a następnie udali się do Laboratoriów Działu Badań Chemicznego Centrum Technologii i Rozwoju. W czasie spotkania została zaprezentowana uczniom oferta studiów na Politechnice Krakowskiej. Mogli oni dokładnie zapoznać się z możliwościami podjęcia dalszego kształcenia na wydziałach chemicznych, przygotowujących do pracy w różnych gałęziach przemysłu. W kolejnej części wykładów uczniom oraz pozostałym zaproszonym gościom przedstawione zostały nowoczesne rozwiązania z zakresu? reaktorów chemicznych. Dla uczniów z klasy o profilu technik technologii chemicznej było to niezwykle cenne doświadczenie. Mogli w ten sposób połączyć wiedzę zdobytą w szkole z praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi w laboratoriach przemysłowych.

Następnie uczniowie udali się do budynku CBiA Grupy Azoty S.A., gdzie zespół pracowników, wraz z  p.  Elżbietą Sarkowicz, pełniącą funkcję  Kierownika  Działu Badan Chemicznego Centrum Technologii i Rozwoju, zaprezentował im nowoczesne metody badań nawozów produkowanych w Grupie Azoty S.A oraz stosowaną tam aparaturę kontrolno – pomiarową. Były to m. in. wspomniane i wykorzystane w prezentacji  reaktory laboratoryjne, stosowane do prowadzenia reakcji chemicznych.

Uczniom towarzyszyli Dyrektor ZST w Tarnowie-Mościcach Krzysztof Kołaciński oraz p. Anna Puda-Skowron, która jest również opiekunką Koła Chemików.

Było to już kolejne spotkanie zorganizowane przez SITPChem oddział w Tarnowie, w którym uczestniczyła młodzież ZST. Zgodnie z umową patronacką, którą objęte zostało Koło Młodych Chemików, stowarzyszenie organizuje wyjazdy na konferencje oraz wyjścia związane ze zwiedzaniem instalacji produkcyjnych w Grupie Azoty S.A. Wspiera ponadto młodzież poprzez ufundowanie corocznego stypendium dla młodzieży osiągającej najwyższe wyniki w nauce, oraz poprzez udzielanie pomocy merytorycznej w przygotowaniu do konkursów chemicznych. W ramach współpracy, do szkoły zostały przekazane czasopisma naukowe z dziedziny chemii. Dostęp do tego typu możliwości na pewno okaże się w przyszłości niezwykle ważny dla młodzieży, która dzięki temu podejmie studia na tym kierunku lub zdecyduje się na pracę w przemyśle chemicznym.

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]