Staż zagraniczny uczniów ZST – PORTUGALIA 2017

Drugi dzień w Bradze za nami!

11 maja 2017r. (czwartek) wszyscy wstaliśmy około 7.00 rano, aby spokojnie zjeść śniadanie i przygotować wszystko do wyjazdu do pracy. Trzema vanami pracownicy Braga Mobodwieźli nas do miejsc odbywania praktyk zawodowych, gdzie pracowaliśmy  podzieleni na 2 – 3 osobowe zespoły, lub pojedynczo w  następujących firmach: Quadrisol,Bragalux, Proworld, i9energy, Marcos Fernando VieiraFernandes (elektrycy),BC Seguranca, LBS, PlasmaElectronica, Thermopista i Electro Reparadora da Colina(elektronicy).Były to firmy i produkcyjne i usługowe.Dzisiaj w każdej z firm zostali przydzieleni nam mentorzy, którzy dokonali prezentacji firm, przedstawili nam pracowników firm, z którymi mieliśmy ściśle współpracować, rozkład i harmonogram czasu pracy, strukturę organizacyjną firmy. Ponadto, zapoznaliśmy się z czynnościami wykonywanymi na poszczególnych stanowiskach, z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wzięliśmy udział w teoretycznych zajęciach wprowadzającychnas do zajęć praktycznych, został przeprowadzony instruktaż z bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej. Mieliśmy możliwość zapoznania się z urządzeniami, układami, narzędziami używanymi podczas praktyk oraz zasadami ich bezpiecznej eksploatacji. Poznaliśmy zagrożenia związane z występowaniem czynników szkodliwych, niebezpiecznych na poszczególnych stanowiskach pracy.Zostaliśmy także wdrożeni w zasady prowadzenia zeszytów ćwiczeń oraz notatek, celem dokumentowania przebiegu zajęć. Każdemu z nas  przydzielono stanowiska pracy, no i rozpoczęliśmy pracę. Od 13.00 do 14.00 wszyscy, podobnie jak i pracownicy każdej firmy, mieliśmy przerwę na lunch, który zjedliśmy w restauracjach położonych jak najbliżej firm.Po zakończonej pracy pracownicy Braga Mob zawieźli nas z powrotem do hotelu. Expresowyprysznic i zbiórka w hotelowym hallu,albowiem wraz z przewodnikiem mówiącym w języku angielskim wyruszyliśmy na zwiedzanie miasta, a ściślej, jego zabytkowego centrum, gdyż praktycznie mieszkaliśmy w samym jego sercu. W pierwszych chwilach spaceru, zamiast słuchać przewodnika, opowiadaliśmy sobie nawzajem, kto w jakiej firmie pracuje i co będzie w niej dokładnie robił. Jednak zwiedzanie bardzo szybko całkowicie nas pochłonęło, gdyż właściwie co kilka kroków mijaliśmy jakieś urokliwe miejsce: Arco da Porta Nova –  XVIII-wieczny łuk triumfalnystanowiący wejście do centrum Starego Miasta, uliczki Dom Diogo de Sousa i Rua do Souto, które uwiodły nas swoim średniowiecznym klimatem, centralny plac Starego Miasta  Praça da Repúblicapełen zabytkowych budynków, zabytkowy plac ChafarizdosCastelos z kamienna fontanną, Pałac Arcybiskupa, ogród Jardim de Santa Barbara. Po drodze skręcaliśmy w boczne uliczki (istny labirynt!) i podziwialiśmy liczne kościoły oraz Katedrę wybudowaną w 1070 roku. Po kilka osób wchodziliśmy do małej kawiarenki na rogu jednej z uliczek, w której, ciekawostka, jest  szklana, gruba podłoga, pod którą widać fragmenty starych murów i korony fundamentów.
Przepełnieni emocjami z pierwszego dnia pracy i zachwyceni architektonicznymi atrakcjami Bragi dosłownie zasypialiśmy uzupełniając dzienniczki stażu. Łóżka tej nocy były wyjątkowo wygodne!


” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]