Stypendium  Fundacji im. I.Mościckiego i SITPChem

Miło nam poinformować, że po raz kolejny wybitni  uczniowie Technikum Nr 1
otrzymają w październiku stypendium  Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu oraz Fundacji im. Ignacego Mościckiego.
Do 30 września 2020 można składać wnioski o:
– stypendium Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (wniosek do pobrania-zakładka „Uczniowie i rodzice”)- klasy II-IV w zawodzie technik analityk i technik technologii chemicznej;
– stypendium Fundacji im. I.Mościckiego klasy II-IV (dokumenty dostępne: https://fundacja.zst-tarnow.pl/stypendium.html)
Wypełnione wnioski należy przekazać wychowawcy klasy we wskazanym terminie.