Stypendium Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZST ogłasza nabór wniosków o stypendium „ABSOLWENCI WSPIERAJĄ TALENTY ZST”.

Stypendium jest formą:

  • nagrodzenia opracowanego projektu naukowego, technicznego, badawczego, który wzbogaci bazę dydaktyczną ZST i/lub będzie promował szkołę w środowisku lokalnym
  • wsparcia dla projektu będącego w trakcie realizacji i posiadającego w/w cele.

Zarówno regulamin przyznawania stypendium, jak i wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Stowarzyszenia. W bieżącym roku szkolnym wnioski należy składać do 17 maja 2019 r. na ręce przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia – Pana A. Łopaty-Bernackiego lub Pani Lucyny Olejnik.