Stypendium Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZST ogłasza nabór wniosków o Jednorazowe Stypendium „ABSOLWENCI WSPIERAJĄ TALENTY ZST”.

Stypendium jest formą:

  • nagrodzenia opracowanego projektu naukowego, technicznego, badawczego, który wzbogaci bazę dydaktyczną ZST i/lub będzie promował szkołę w środowisku lokalnym
  • wsparcia dla projektu będącego w trakcie realizacji i posiadającego w/w cele.

Zarówno regulamin przyznawania stypendium, jak i wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej Szkoły w zakładce „Stowarzyszenie”. Wnioski należy składać do 30. września 2024 r. na ręce p. Wicedyrektorki Beaty Łabno.

Wręczenie Stypendium nastąpi w auli szkolnej podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej 14. października 2024 r.

W imieniu Zarządu SAiP

Prezes Krzysztof Kołaciński