Stypendium Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych

Począwszy od bieżącego roku szkolnego Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZST będzie przyznawał jednorazowe stypendium o nazwie ABSOLWENCI WSPIERAJĄ TALENTY ZST. Stypendium ma za zadanie:
nagrodzenie opracowanego projektu naukowego, technicznego, badawczego, który wzbogaci bazę dydaktyczną ZST i/lub będzie promował szkołę w środowisku lokalnym wsparcie dla projektu będącego w trakcie realizacji i posiadającego w/w cele.
Zarówno regulamin przyznawania stypendium, jak i wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Stowarzyszenia. W bieżącym roku szkolnym wnioski należy złożyć nie później niż do 16 kwietnia u prezesa Stowarzyszenia – Dyr. A. Łopaty-Bernackiego lub wiceprezesa – Pani Lucyny Olejnik.