Stypendium Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZST- do 26 maja

Do 26 maja uczniowie z pomocą swoich nauczycieli-mentorów mogą skorzystać ze stypendium.

Fragment regulaminu:

„Podstawą ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku do Zarządu SAP, w którym projekt zostanie opisany i rekomendowany przez osobę, pod której kierownictwem jest lub był realizowany. W przypadku stypendium dla projektu, będącego w trakcie realizacji istotne jest, aby zaawansowanie prac było na poziomie powyżej 50% (co stwierdza w rekomendacji opiekun projektu)”