ZST

Stypendium szkolne 2017

Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok 2017/2018.
Dochód netto nie może przekroczyć 514,00 zł na jedną osobę w rodzinie.
Hektar przeliczeniowy to 288,00 zł.
Rodzice dokumenty składają do 15 września br. Proszę pamiętać aby wszystkie  dokumenty były podpisane i poświadczone ze zgodnością z oryginałem. Na każdym wniosku data wpływu do szkoły i pieczęć szkoły.