Stypendium szkolne 2019/2020

Informujemy, że do dnia 16. 09. 2019 r. można składać do pedagoga szkolnego wnioski o stypendium szkolne. Dochód umożliwiający ubieganie się o stypendium, w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 528,00 zł. netto na osobę w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Wnioski można pobrać tutaj oraz w ZST. Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny.

Informacje w sprawie stypendium można też uzyskać:
Wydział Edukacji
Urząd Miasta Tarnowa
TEL. 14 688 24 58