Sukcesy naszych uczennic

W kwietniu 2021 r. uczennice naszej szkoły: Joanna Sowa i Iwona Kupisz z klasy 3E/T wzięły udział w Eliminacjach Krajowych WorldSkills Poland 2021, w konkurencji Technik Laboratorium Chemicznego. Ten etap konkursu polegał na przygotowaniu filmu z zaprojektowanym i przeprowadzonym samodzielnie doświadczeniem chemicznym oraz wyjaśnieniu w ciekawy sposób zachodzących tam zjawisk chemicznych.
Do finału, w którym bierze udział od 6 do 8 uczestników z całej Polski, zakwalifikowała się Iwona Kupisz. Odbędzie się on 28.05.2021 w Tarnowie, w laboratoriach Centrum Badawczo Rozwojowego Grupy Azoty S.A. Zadanie finałowe. jakie czeka naszą uczennicę, to autoprezentacja i konwersacja z jury konkursowym w języku angielskim. Następnie musi ona wykonać zadania konkursowe (analiza metodami klasycznymi, analiza metodami spektroskopowymi, analiza metodami chromatograficznymi). W trakcie wykonywania zadań należy także sporządzić raport.
Opiekę merytoryczną nad uczennicami sprawowały: Anna Puda-Skowron i Agnieszka Pawlina-Boduch.

Iwonie gratulujemy przejścia do finału i życzymy sukcesów w dalszym etapie konkursu.