Wyniki rekrutacji dodatkowej

W wyniku analizy złożonych dokumentów komisja rekrutacyjna rekrutacji dodatkowej do projektu „Praktyki zawodowe bez granic” realizowanego w ramach programu Erasmus+  Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe Numer projektu:  2019-1-PL01-KA102-062398 zakwalifikowała do wyjazdu na staż do Portugalii w ramach projektu wszystkich chętnych uczniów:
Eryk Kargula       3IA         Technik informatyk
Patryk Wójcik    3IB          Technik informatyk
Kamil Grela        3IB          Technik informatyk
Gabriel Falisiewicz           3IB         Technik informatyk
Maciej Bień        3N          Technik elektronik

WYKAZ UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

„Praktyki zawodowe bez granic”

realizowanego w ramach programu Erasmus+

 Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w  sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

Numer projektu:  2019-1-PL01-KA102-062398

 STAŻ PORTUGALIA LISTA GŁÓWNA