Nowe zapisy na kursy w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II”

KURSY DLA UCZNIÓW ZST W CKZ – w  Tarnowie  od maja do sierpnia  2021 r.

Rozpoczynają się zapisy  na  kursy zawodowe w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II”.  Proponowane formy wsparcia:

  • Kurs montaż i demontaż komponentów THT, SMD i BGA (25 godzin) – 30 osób.

Polecam dla klas 1 i 2 o profilu: elektronik, elektryk i informatyk ( na egzaminie zawodowym pisemnym i praktycznym występują zagadnienia z teorii i praktyki „lutowania”  czas trwania w praktyce 3 do 4 dni.

  • Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie – z egzaminem czeladniczym (100 godzin) – 20 osób. Czas realny to 2 tygodnie.
  • Kurs diagnostów samochodowych z elementami mechatroniki sam. (50 godzin) – 10 osób. Czas trwania około 1 tydzień w zakładach serwisowych.

Wszystkie kursy kończą się egzaminem po  którym uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia  egzaminu praktycznego i teoretycznego.

Moim zdaniem warto się zainteresować w/w kursami pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności praktyczne tak bardzo potrzebne na egzaminie zawodowym z kwalifikacji a potem w życiu zawodowym i prywatnym. Zachęcam i wiem, że nie będziesz się nudził w wakacje,  a czas spędzony na kursach będziesz miło wspominał i wrócisz szybko na inne szkolenia- zajęcia wzbogacające Twoje hobby i zainteresowania zawodowe.

Uczniowie, którzy zapisali się poprzednio, a nie skorzystali z w/w kursów proszę o ponowne potwierdzenie i wypełnienie  formularza zgłoszeniowego na e-dziennik.

Termin do 15.05.2021 r. ilość miejsc ograniczona.

  • Rodzaj kursu :
  1. Lutowanie
  2. operator
  3. diagnosta
  • Imię i nazwisko :
  • Klasa :

Serdecznie zapraszam i pozdrawiam oraz życzę słonecznych wakacji.

Robert Hosaja