Światowy Dzień Zwierząt w ZST

4 października obchodzimy światowy Dzień Zwierząt. Obchody odbywają się w dniu, w którym przypada uroczystość św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt w Kościele rzymskokatolickim. Dzień ten ustanowiono już 81 lat temu, aby podkreślić problem niszczenia środowiska i wymierania gatunków.
W naszej szkole obchodzimy Dzień Zwierząt już kolejny rok. Tym razem honorowym gościem okolicznościowego programu była Martyna Trocha, uczennica III klasy z liceum w Katowicach…

Martyna jest fanką Dogtrekkingu, a także realizatorką autorskiego projektu „Włóczyłapki”, który polegał na przejściu południowymi pasmami górskimi Polski od Świeradowa w Górach Izerskich aż po Ustrzyki Dolne w Bieszczadach. Trasę tą liczącą około 900 km Martyna pokonała idąc z psem, Banjo.
A oto kilka istotnych faktów związanych z ochroną zwierząt, ogłoszonych przez organizacje ekologiczne w związku z ich świętem.
W ciągu ostatnich 150 lat tempo wymierania ptaków i ssaków zwiększyło się aż czterokrotnie. Na listę zagrożonych gatunków Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody wpisanych zostało już ponad 61 tysięcy gatunków zwierząt. Z raportu WWF wynika, że wskaźnik zachowania gatunków ukazuje dramatyczny spadek od początku badań, czyli od 1970 roku.
Największy spadek odnotowano w strefie tropikalnej, gdzie populacja zwierząt lądowych zmniejszyła się o ponad 40 proc., a populacja zwierząt żyjących w morzu nawet o 60 proc. I tak na przykład w morzach dramatyczny spadek liczebności – o 74 proc. w ciągu 50 lat – został odnotowany w przypadku dorsza atlantyckiego. Z kolei na lądzie liczebność tygrysów zmniejszyła się aż o 70 proc.
Na świecie problem wymierania gatunków staje się coraz bardziej dostrzegalny. Istnieje wiele organizacji, które badają to dramatyczne zjawisko i gorączkowo szukają rozwiązań. Jednak rosnąca presja aktywności ludzkiej na środowisko znacznie przekracza wysiłki podjęte w celu jego ochrony. Zanik bioróżnorodności przyśpiesza coraz bardziej, a głównymi zagrożeniami dla niej jest powiększanie terenów rolniczych oraz wycinanie lasów, które niszczą naturalne siedliska zwierząt, tak samo jak i zbyt duże połowy oraz polowania, a także wprowadzenie gatunków inwazyjnych.
Biolodzy kładą również akcent na problem fragmentacji naturalnych przestrzeni. To właśnie rozmiar strefy chronionej zdaje się decydować o jej bogactwie. Na przykład, im większy jest las, tym większą liczbę gatunków gości, a w tym niektóre w naprawdę wielkich rozmiarach. Ekosystemy są silniejsze, bardziej ze sobą połączone, a ryzyko wymierania jest tutaj znacznie zredukowane.