Dni Drzewa w ZST

Z okazji obchodzonego 10 października Dnia Drzewa zorganizowaliśmy kącik leśny na pierwszym piętrze  starego budynku, w którym uczniowie mogli zrelaksować się na przerwie w otoczeniu prawdziwych drzewek, zapachu lasu i śpiewu ptaków. Równocześnie zachęcaliśmy do zapoznania się z problematyką nagminnego wycinania i okaleczania starych drzew w miastach, przedstawiając ją w formie multimedialnej prezentacji, przygotowanej przez Bartłomieja Radeckiego z kl. III Tin. Wszystkim innym osobom pomagającym w organizacji kącika serdecznie dziękujemy…

A oto kilka istotnych informacji na temat roli drzew w miastach i poza nimi:

Dobroczynne działanie drzew

 • poprawiają mikroklimat wzbogacając powietrze w tlen, podnosząc wilgotność powietrza i zmniejszając dobowe wahania temperatury, jonizując korzystnie powietrze i wydzielając bakteriobójcze substancje
 • Hektar trawnika produkuje rocznie ok. 2 ton tlenu, hektar parku 20-30 ton tlenu
 • jedno średniej wielkości drzewo w ciągu godziny produkuje tlen potrzebny do oddychania 40 osobom, jeden samochód w ciągu godziny zużywa tlen potrzebny do oddychania 200 osobom.
 • FITOREMEDIACJA to oczyszczanie zanieczyszczonego środowiska za pomocą roślin. Pochłaniają one pyły, tlenki azotu, ozon i CO2 które są sprawcami m. in. chorób nowotworowych i astmy
 • 1 m2 liści brzozy gromadzi w sezonie do 0,5 grama pyłów, a hektar lasu pochłania nawet

37   g pyłów

 • Drzewa i inne rośliny produkują FITONCYDY czyli związki o działaniu antybakteryjnym, pierwotniakobójczym i grzybobójczym wydzielane przez kwiaty, liście oraz korę
 • największe ilości i fitoncydów zawierają gatunki iglaste np. jałowiec, sosna, świerk, jodła czy żywotnik
 • 1ha posadzonego jałowca jest w stanie wyjałowić obszar dużego miasta
 • Drzewa regulują obieg wody w przyrodzie oraz przeciwdziałają powodziom, lawinom i osuwiskom, gdyż chronią glebę przed erozją.
 • Lasy ograniczają spływ wód powierzchniowych, co zmniejsza ryzyko powodzi.
 • Las jest naturalnym magazynem wody. Ściółka chłonie ją jak gąbka, dlatego metr kwadratowy gleby leśnej magazynuje 17 razy więcej wody niż 1 mkw. gleby pastwiskowej. Szczególnie ważna jest ochrona lasów i zalesianie w górach, bo tam jest najwięcej opadów i woda najszybciej spływa do rzek.
 • Lasy w Polsce zatrzymują, magazynują, oczyszczają i wprowadzają do obiegu przyrodniczego znacznie więcej wody niż wszystkie pozostałe śródlądowe zbiorniki retencyjne.
 • Drzewa efektywnie obniżają efekt cieplarniany ograniczając powstawanie  „wysp ciepła” w mieście – w upalne dni temperatura pod koronami drzew może być niższa o 10 stopni w porównaniu do terenu otwartego
 • rozpraszają fale dźwiękowe, a więc zmniejszają uciążliwość hałasu,
 • rozpraszają strumienie powietrza zmniejszając uciążliwość silnych wiatrów,
 • Przebywanie w pobliżu drzew i krzewów korzystnie wpływa na samopoczucie poprzez obniżenie stresu i poprawę funkcjonowania układów wewnętrznych człowieka.