Szkolne Dni Kultury ZST – 2 DZIEŃ

Drugi dzień Szkolnych Dni Kultury ZST odbywał się pod hasłem turystyki. Na lekcji 3 i 4 odbył się Szkolny Turniej Turystyczny ZST zorganizowany przez Szkolny Klub Turystyczny PTTK „Wehikuł”. W Turnieju wzięły udział 2-osobowe reprezentacje wszystkich 7 klas pierwszych: 1 TA, 1 TEM, 1 TF, 1 TI, 1 TN, 1 TP, 1 TTP, a widownię zapełnili uczniowie klas pierwszych i członkowie SKT.

Turniej otworzył dyrektor Szkoły Pan mgr inż. Jacek Różycki, który podkreślił rolę SKT w życiu Szkoły, podziękował organizatorom za przygotowanie Turnieju a rywalizującym drużynom życzył samych sukcesów.

W I etapie wszystkie drużyny rywalizowały między sobą w quizie turystyczno-krajoznawczym (przygotowanie: Marceli Stańczykiewicz-Kudła 2 TI ), w wyniku którego do II etapu przeszło 5 drużyn: 1 TTP (7/8 pkt.), 1 TP (6/8 pkt.), 1 TI (5/8 pkt.), 1 TA (4/8 pkt.) i 1 TN (po dogrywce 3/10 pkt.).

Drużyny te rywalizowały w trzech konkurencjach:

  • apteczka turystyczna – samarytanka (prowadząca: Magdalena Stec 4 TT),
  • pakowanie plecaka – ekwipunek turysty (prowadzący: Jan Kiełbania 4 T),
  • piosenka turystyczna (prowadząca: Gabriela Tabaczyńska 3 TAT).

Do finału zakwalifikowały się 3 drużyny: 1 TP (22/24 pkt.), 1 TA (21/24 pkt.), 1 TI (18/24 pkt.).

Finałowa konkurencja – mapa turystyczna / GOT (prowadząca: Oliwia Budzik 3 TAT) – polegała na opracowaniu trasy wędrówki górskiej na podstawie mapy turystycznej oraz wyliczenia punktacji wg Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK. Tu najlepsi okazali się reprezentanci kl. 1 TA zdobywając 14/20 pkt. a za nimi uplasowała się kl. 1 TI (12 pkt.) i kl. 1 TP (11 pkt.).

Ostatecznie na podium miejsca zajęli:
I miejsce ex aequo – reprezentacja 1 TA w składzie: Julia Dychtoń, Julia Słowik oraz reprezentacja 1 TP w składzie: Adam Bryl, Bartosz Majewski (po 39/52 pkt.).
III miejsce przypadło reprezentacji kl. 1 TI w składzie: Piotr Fijał, Mikołaj Jeleń (35/52 pkt.).

Turniej prowadziła Gabriela Tabaczyńska 3 TAT (prezeska Zarządu SKT).
Nad prawidłowym przebiegiem i punktacją czuwało Jury w składzie: prof. Andrzej Fidowicz, Bartosz Lech (absolwent kl. 4 Ia z 2022 r.) i Michał Majorek 2 TI (zwycięzca Turnieju z poprzedniego roku).
Nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Turnieju opiekę sprawował prof. Paweł Golec – opiekun SKT.

Zwycięzcom gratulujemy!
Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców ZST zostaną wręczone podczas podsumowania Szkolnych Dni Kultury ZST dnia 15 marca (w środę) o godz. 14:10 w auli szkolnej.


Zapraszamy do Klubu!

fot. Daria Grabczyńska 3tf

fot. Wojciech Kania 3tf