ZST

"Tarnowscy Technicy Mobilni w Europie”

leonardoDnia 30 marca 2014r. grupa 12 uczniów (6 elektryków + 6 elektroników klas drugich)  i dwóch opiekunów wyjechała na staż zawodowy do węgierskiej miejscowości Veszprem (miasta partnerskiego Tarnowa), celem realizacji projektu „Tarnowscy Technicy Mobilni w Europie” dofinansowanego w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki…
Instytucją przyjmującą jest szkoła techniczna Jendrassik – Venesz Kozepiskola es Szakiskola, która zapewnia swoje zaplecze dydaktyczne kształcenia praktycznego oraz możliwość zajęć praktycznych u partnerów współpracujących ze szkołą: Balluff Elektronika Kft, Elektrocenter Kft, I.D.S.
W ramach stażu uczestnicy będą realizować nadrzędne cele projektu, którymi są przede wszystkim: podniesienie kwalifikacji, przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych z czynnym wykorzystaniem angielsko – niemieckiego słownictwa branżowego. Ponadto stażyści pogłębią wiedzę o wspólnej historii Polski i Węgier, poznają węgierską kulturę i tradycję. Staż ten potrwa do dnia 12 kwietnia 2014r.
Wszystkim uczestnikom stażu życzymy owocnej pracy i samych sukcesów.

Dyrektor szkoły: Krzysztof Kołaciński

Koordynator projektu: Wioletta Krawiec