ZST

"Tarnowscy technicy mobilni w Europie" podczas Szkolnych Dni Techniki 2014 r.

leonardoDnia 6 czerwca 2014r. w ramach Szkolnych Dni Techniki, na auli szkolnej odbyło się spotkanie uczestników projektu „Tarnowscy Technicy Mobilni w Europie” z uczniami ZST. Przedstawiciele elektryków i elektroników biorących udział w stażu zaprezentowali przebieg i efekty odbytej w Veszprem praktyki. Wspomagając się prezentacją multimedialną przestawili szczegółowo program stażu. Elektronicy odbywający praktykę w firmie Balluff, montowali rozgałęźniki sygnału, lutowali przewody w czujnikach, wykonywali czujniki do pomiaru odległości,.. demontowali skrzynki sterownicze ze sterownikami PLC oraz sterownikami do silników, demontowali skrzynki z transformatorami na osobne komponenty. Elektrycy w firmie I.D.S. i Elektrocenter demontowali instalację elektryczną na miejskim lodowisku, a w remontowanych budynkach Pannon University i innych placówkach montowali instalację elektryczną, w tym środki ochrony przeciwporażeniowej, montowali instalację oświetleniową, montowali instalację przeciwpożarową i antywłamaniową. Uczestnicy zrelacjonowali również zajęcia bardzo wypełnionego czasu wolnego. Zwiedzili m.in. Veszprem, Budapeszt, Herend, Tihany. Żeglowali po Balatonie, kąpali się w basenach termalnych w Papie, odwiedzili ZOO. Integrowali się z młodzieżą węgierską szkoły partnerskiej podczas wspólnych wycieczek, imprez oraz zajęć szkolnych.
Stażyści wskazali szereg korzyści płynących z ich udziału w projekcie. Podkreślili, iż wyjazd z całą pewnością przyczynił się do rozwoju osobistego wszystkich uczniów, uwrażliwił ich na inne kultury, umożliwił im nawiązanie kontaktów międzyludzkich, wykształcił w nich postawy otwartości, dzięki czemu chętnie podejmowali pracę w zespole, skłonił ich do działania i zmotywował do konstruktywnego rozwiązywania problemów. Konieczność porozumiewania się przy wspólnym wykonywaniu zadań z węgierskimi partnerami uświadomiła im, jak ważna jest nauka języków obcych, zaś udział w projekcie umożliwił im utrwalenie, czynne używanie jak i poszerzenie słownictwa zarówno potocznego jak i specjalistycznego. Przebywając na Węgrzech uczniowie zwiedzili wiele ciekawych miejsc, wycieczki dostarczyły im niezapomnianych wrażeń i informacji a także rozwinęły ich zainteresowania. Poprzez praktyki w firmach uczniowie poszerzyli wiadomości i umiejętności zawodowe, podnieśli kwalifikacje, zdobyli doświadczenia w nowym, zagranicznym środowisku, mogli porównać rynki i metody pracy w obrębie swojego zawodu, nawiązać kontakty z przedstawicielami pokrewnych branż i instytucji. Przekonali się, jak ważna jest umiejętność organizowania własnego warsztatu pracy, zaangażowanie, pogłębianie i rozwijanie swoich umiejętności, stopniowe wyznaczanie celów i planowanie kariery zawodowej. Udział w projekcie z pewnością pomógł im przygotować się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy, zgodnie z „Perspektywą uczenia się przez całe życie”.
Zebrani na auli uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali relacji i oceny stażu. Przedstawione uzyskane efekty projektu „Tarnowscy Technicy Mobilni w Europie” niewątpliwie zachęcają do udziału w takich przedsięwzięciach.

 Prezentacja Praktyki zawodowe w Veszprem