ZST

Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna


Od listopada nasza szkoła bierze udział w edukacyjnej kampanii ekologicznej „ Eko Tarnów – Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna”. Organizatorami akcji są: Urząd Miasta Tarnowa i Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie w ramach Tarnowskiej Inicjatywy Oświatowej „e-ducaTIO” oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie.
 
Kampania ta stanowi również element programowy realizowanych przez MPEC Tarnów konsultacji społecznych budowy zakładu termicznej utylizacji odpadów w Tarnowie. Patronat nad kampanią objęła Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie.
W ramach projektu – koordynator akcji w  ZST –  Alicja Wiśniowska bierze udział w szkoleniach. W kolejnych miesiącach będą przeprowadzane „ekolekcje” w szkołach oraz konkursy adresowane do uczniów i nauczycieli. Kampania realizowana będzie od listopada 2011 roku do czerwca 2012 roku.