Tarnowskie Dni Elektryki 2024

W dniach 14. – 15. maja 2024 r. uczniowie klas 2E i 3E wzięli udział w Tarnowskich Dniach Elektryki. Jest to cykliczne wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział w Tarnowie, podczas którego idea konfrontuje się z praktyką. Spotkania uczeń – naukowiec – pracownik firmy/pracodawca pozwalają na poszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych wszystkich zainteresowanych.

Hasłem tegorocznej edycji była „Energia plus” realizowanym poprzez wykłady i pokazy z zakresu pozyskiwania oraz magazynowania niskoemisyjnej energii, tj.:

  • Technologie wodorowe – Andrzej Budziak z AGH
  • Przyszłość energetyki jądrowej Polski – Krzysztof Kozak z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
  • Rola Magazynów Energii Elektrycznej w procesie transformacji energetycznej – Rafał Kajka z 4en S.A.
  • Małe reaktory BWRX-300 w procesie transformacji polskiej energetyki – Dawid Piekarz z ORLEN Synthos Green Energy sp. z o.o.
  • Energetyka bez SF6. Jakie aktualności w Blue Portfolio od Siemens Energy? Przegląd nowości, trendów i planów dla urządzeń łącznikowych WN bez f-gazów – Grzegorz Pizon z Siemens Energy
  • AVRII – magazyny energii

Serdecznie dziękujemy Panu Januszowi Onakowi – Prezesowi Oddziału Tarnowskiego SEP, oraz Wiceprezesowi – Panu Krzysztofowi Mikulskiemu za zaproszenie i umożliwienie poszerzenia horyzontów naszych elektryków.

https://sep-tarnow.com.pl/

https://anstar.edu.pl/tarnowskie-dni-elektryki-2024-fotorelacja/