Tarnowskie Piątki Matematyczne

Dnia 02.10.2020 klasa 3N pod opieką p. D. Bartoń brała udział w wykładzie organizowanym przez PWSZ Tarnów w ramach  Tarnowskich Piątków Matematycznych. Wykład ”Czy można usłyszeć kształt bębna” poprowadził p. Leszek Gasiński.  Uczniowie zapoznali się z pewnym równaniem matematycznym opisującym ruch bębna, a co za tym idzie dźwięki jakie wydaje bęben. Analizowana była zależność kształtu bębna na wydawany przez niego dźwięk. Na koniec  uczniowie się dowiedzieli czy słysząc dźwięk bębna, można odgadnąć jego kształt.

Po zakończeniu wykładu, uczniowie odpowiadali na zadane przez prowadzącego wykład pytania. Uczniowie:  Kacper Dzimitrowicz,  Filip Mróz oraz Karol Pikus, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi otrzymali upominki.

Nagrodzonym  gratulujemy.