Technicy elektrycy zakwalifikowani do projektu

Po rozpatrzeniu odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej, które wpłynęły do Dyrektora Szkoły,  ogłaszamy ostateczną listę osób zawodu technik elektryk zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Jednocześnie pragniemy podkreślić, że złożone odwołania oraz podjęcie decyzji o ponownym rozpatrzeniu wszystkich złożonych formularzy aplikacyjnych uczniów w zawodzie technik elektryk zostały uznane za zasadne, z powodu nie przekazania Komisji Rekrutacyjnej kompletu formularzy złożonych w prawidłowym terminie, zgodnie z Regulaminem rekrutacji.

LISTA UCZNIÓW ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK OSTATECZNIE ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „Praktyka u europejskiego pracodawcy”

Lista-zakwalifikowanych-elektryków-ostatecznie