ZST

Tradycje wojskowe Tarnowa

Dnia 9 lutego w auli szkolnej gościł przedstawiciel Sekcji Rekonstrukcji Historycznej im. 16. Pułku Piechoty, działającej w ramach PTG „Sokół-Świat Pracy” w Tarnowie – Mateusz Olejnik. Przybliżył on młodzieży tematykę związaną z tradycjami wojskowymi Tarnowa. Wykładowi towarzyszyła prezentacja różnych elementów wyposażenia wojskowego, należących do członków wspomnianej grupy rekonstrukcyjnej. Większość eksponatów, w tym mundur, w którym występował prelegent, nawiązywała do 16. Pułku Piechoty, który stacjonował w naszym mieście w okresie międzywojennym. Po zakończeniu wykładu młodzież z zainteresowaniem obejrzała prezentowane eksponaty.