ZST

Trwałość efektów stażu

Monitorując trwałość efektów uzyskanych podczas stażu projektu „Europejska praktyka elektryka i elektronika” dofinansowanego w ramach programu Erasmus+, koordynator projektu, wraz z innymi nauczycielami przedmiotów zawodowych przeprowadziła test zawodowy, którego celem był pokaz umiejętności stażystów. Każdy z nich otrzymał do wykonania konkretne zadanie zawodowe i był oceniany kątem umiejętności zawodowych, przestrzegania przepisów BHP, organizacji stanowiska pracy, czytania schematów, montażu elementów za pomocą odpowiednich narzędzi,  sprawdzania zgodności montażu ze schematem, poprawności wykonania zadania. Pod uwagę wzięto również plan pracy i tempo wykonania zadania. Przeprowadzony test wypadł znakomicie. Stażyści dowiedli, że wykształcili prawidłowe postawy i nabyli rzeczywiście umiejętności zawodowe, co świadczy o trwałości efektów uzyskanych w realizacji projektu.

 

Fotorelacja:  https://drive.google.com/drive/folders/0B2RR7QIqy3-8TG5HWG9HaEZicU0?usp=sharing