Turniej Historycznych Gier Planszowych – podsumowanie

15 grudnia 2023 r. odbył się w naszej szkole Turniej Historycznych Gier Planszowych. Inspiracją dla zorganizowania Turnieju był udział młodzieży ZST w Olimpiadzie Gier Planszowych, która odbyła się w IPN.
Zaprosiliśmy do zabawy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Tarnowa
i powiatu tarnowskiego (ale gościliśmy także drużynę z Dąbrowy Tarnowskiej). Nasza propozycja spotkała się z zainteresowaniem licznych szkół, które zgłosiły swoje drużyny do rozgrywek.
Celem spotkania było pokazanie historii naszej ojczyzny w nietypowy, oryginalny sposób, tak by wzbudzić zainteresowanie dziejami Polski, ale także przedstawić alternatywny wobec wirtualnego sposób spędzania wolnego czasu, w towarzystwie rówieśników, z którymi można rywalizować, dyskutować w realnym rzeczywistości, face to face.
Ważnym walorem spotkania było propagowanie zasad fair play, uczciwości, umiejętności radzenia sobie z przegraną, z czym czasem młodzi ludzie mają problem.
Organizatorem imprezy były Fundacja im. I. Mościckiego oraz Zespół Szkół Technicznych przy
wsparciu IPN oddział w Krakowie. Środki finansowe na sfinansowanie imprezy pochodziły z funduszu Marszałka Województwa Małopolskiego oraz od partnera naszej szkoły Zakładów Mechanicznych
Tarnów SA, które reprezentował podczas turnieju Prezes Zarządu Spółki Henryk Łabędź. Część
nagród została ufundowana przez Dyrektora Oddziału IPN w Krakowie prof. dr hab. Filipa Musiała.
Gośćmi honorowymi byli Marszałek Województwa Małopolskiego pan Józef Gawron oraz Kierownik Agendy Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego pani Krystyna Kolis – Radziszewska. Opiekunami i organizatorami turnieju na terenie ZST byli – dyrektor Jacek Różycki, panie: Marzena Gawron, Anna Misiaszek, Anna Różycka oraz pan Sławomir Skowron. Zmagania drużyn sędziowali pracownicy IPN, oddział w Krakowie, a pomagali im uczniowie ZST, którzy uczestniczyli w olimpiadzie i posiadali stosowną wiedzę i umiejętności. Osobno sędziowano grę uczniów szkół podstawowych w kategorii ZnajZnak i szkół ponadpodstawowych w kategorii Gwiaździsta Eskadra. Zaproszonym gościom uczniowie ZST zaprezentowali inne gry IPN: Miś Wojtek, ORP Orzeł, Niepodległa. Uczestnicy turnieju mieli możliwość spróbowania swoich sił także w tych kategoriach.

Obserwując zaangażowanie, emocje towarzyszące uczestnikom podczas turnieju, możemy
wnioskować, że było to bardzo udane i satysfakcjonujące spotkanie. Potwierdzają to także
wypowiedzi uczniów oraz ich nauczycieli. Wszyscy byli zainteresowani kontynuacją Turnieju w
następnych latach tym bardziej, że każdy uczestnik otrzymał grę historyczną, która umożliwi
przygotowanie do kolejnych turniejów i zapewni dobrą zabawę.

Fotorelacja:

Zdjęcia autorstwa Wojciecha Kani, 4TF

Zdjęcia autorstwa Weroniki Kłusek, 4TF

Zdjęcia autorstwa Szymona Jóźwiaka, 2TF

Zdjęcia autorstwa Kacpra Wielgusa 5TF